ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 เม.ย. 2566 อ่าน 52
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ผู้ที่เข้ามารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.บางพระ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบต.บางพระ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
???? ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566
✅ ทำแบบประเมิน คลิ๊ก ???????? https://itas.nacc.go.th/go/eit/2e29fx
✅ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักปลัด อบต. โทร 038-357-506-7 หรือ 065-831-2376