ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกกรมการประกันสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกกรมการประกันสังคม

6 พ.ย. 2566 อ่าน 22

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกกรมการประกันสังคม รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกกรมการประกันสังคม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกกรมการประกันสังคม
    เอกสารเพิ่มเติม (1)