ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

10 พ.ย. 2566 อ่าน 700

ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
    เอกสารเพิ่มเติม (1)