ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

13 พ.ย. 2566 อ่าน 65

แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการติดเชื้อไวรัสเดงกี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากยุงลาย ขอแนะนำให้ประชาชนป้องกันดูแลตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน และชุมชน