ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

17 พ.ย. 2566 อ่าน 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 1.การประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 2. การประกวดคลิปสั้น Tiktio ภายใต้อนวคิดการจัดงาน รักปลอดภัยห่างไกล HIV  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้ 


  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันเอดส์โลก  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
    เอกสารเพิ่มเติม (1)