ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน

ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน

17 พ.ย. 2566 อ่าน 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน
    เอกสารเพิ่มเติม (1)