ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

20 พ.ย. 2566 อ่าน 27

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับโอนเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ตำแหน่งประเภทวิชาการจำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา และตำแหน่งทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายมานี้