ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1
(ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 23

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1

(ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566) รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1
(ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1
(ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)
    เอกสารเพิ่มเติม (1)