ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

19 ม.ค. 2567 อ่าน 408

 อบต.บางพระ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

5. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

7. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

9. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

10. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

11. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

12. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา

3. คนงาน จำนวน 18 อัตรา

4. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

✅ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    เอกสารเพิ่มเติม (1)