ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567

23 ม.ค. 2567 อ่าน 18

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567
    เอกสารเพิ่มเติม (1)