ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567

23 ม.ค. 2567 อ่าน 23

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียกเพิ่ทเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567
    เอกสารเพิ่มเติม (1)