ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจดแจ้งครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจดแจ้งครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5 ก.พ. 2567 อ่าน 29

ข่าวประชาสัมพันธ์ การจดแจ้งครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามประกาศแทนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การจดแจ้งครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การจดแจ้งครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
    เอกสารเพิ่มเติม (1)