ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2(ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2(ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

5 ก.พ. 2567 อ่าน 57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2

(ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567) รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาสแนบท้ายมานี้ 


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2(ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2(ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)
    เอกสารเพิ่มเติม (1)