ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาสถานที่เลือกสรรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาสถานที่เลือกสรรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

6 ก.พ. 2567 อ่าน 418

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ มาทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 . เป็นต้นไป  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รายละเอียดตามประกาศฯ

 ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. 038-357506-7

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาสถานที่เลือกสรรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาสถานที่เลือกสรรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
    เอกสารเพิ่มเติม (1)