ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และท

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และท

20 ก.พ. 2567 อ่าน 15

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รายละอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และท
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายหรือให้บริการสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และท
    เอกสารเพิ่มเติม (1)