ข่าวประชาสัมพันธ์

 ฮีทโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด

ฮีทโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด

29 มี.ค. 2567 อ่าน 71

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาระน่ารู้ ฮีทโตรก ภัยเสี่ยงถึงชีวิตจากโรคลมแดด เนื่องจากภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคฮีสโตรก จึงประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เพื่อป้องกันการเกดิและแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้