ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ

30 พ.ค. 2567 อ่าน 13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ  ด้วยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ทำให้ที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลือ
    เอกสารเพิ่มเติม (1)