ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer

5 มิ.ย. 2567 อ่าน 26

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer) รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้ 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer
    เอกสารเพิ่มเติม (1)