ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

28 มิ.ย. 2567 อ่าน 14

อบต.บางพระ แจ้งการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ดังนี้

1. การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 6-7-8 ภายใน กรกฎาคม 2567

2. การชำระภาษี ภายใน กรกฎาคม 2567

3. การผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 ภายใน กรกฎาคม 2567 / งวดที่ 2 ภายใน สิงหาคม 2567 / งวดที่ 3 ภายใน กันยายน 2567

รายละเอียดตามประกาศฯ 👇

  • ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  • ประกาศ อบต.บางพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
    เอกสารเพิ่มเติม (1)