ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้การปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน –  31 สิงหาคม 2567)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้การปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567)

2 ก.ค. 2567 อ่าน 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้การปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน –  31 สิงหาคม 2567)  รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้การปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน –  31 สิงหาคม 2567)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือสร้างการรับรู้การปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน –  31 สิงหาคม 2567)
    เอกสารเพิ่มเติม (1)