ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

9 ก.ค. 2567 อ่าน 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายมานี้ 


  • ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567
    เอกสารเพิ่มเติม (1)