..."> ...">

สถานที่ และธุรกิจท้องถิ่น

วัดตโปทาราม

วัดตโปทาราม

1 มี.ค. 2563 อ่าน 1793

ประวัติวัดตโปทาราม ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด แต่คำว่า "ตโปทาราม" ความหมายคือ วิธีที่ใช้สอนให้จำ ในยุคที่ยังไม่ได้ใช้หนังสือ โดยอาจารย์สอนให้ว่าทีละคำหรือทีละวรรค ศิษย์ก็ว่าตามว่าซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อให้จำได้ เมื่อศิษย์จำได้แล้ว อาจารย์ก็สอนต่อไป ทุก ๆ วัน วันละมากหรือน้อยแล้วแต่ความสามารถของศิษย์ นี่เรียกว่าต่อหนังสือ และมักต่อในเวลาค่ำ จึงเรียกว่าต่อหนังสือค่ำ


เวลาทำการ
เปิดทุกวัน 05:00 - 18:00 น.
การเดินทาง
ที่ตั้งวัดตโปทาราม เลขที่ 86/2 ถนนแหลมแท่น หมู่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20130
เส้นทาง Google Map
https://goo.gl/maps/Cr5CuiSUhXeCBEXR9
ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 0 3811 0524