สถานที่ และธุรกิจท้องถิ่น

โรงเรียนวัดตโปทาราม

โรงเรียนวัดตโปทาราม

19 เม.ย. 2563 อ่าน 827


โรงเรียนวัดตโปทารามเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ร.๙ สู่ความพอเพียง มีหลักสูตรสอนเกี่ยวกับวิชาชีพ และโครงการต่างๆ มากมาย เช่น Eco ตโปทาราม ตามศาสตร์พระราชา ลดภาวะโลกร้อน, กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เป็นต้น
หลักสูตรที่เปิดสอน กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


เวลาทำการ
หยุดทุก วันเสาร์, อาทิตย์ 08:00 - 16:00 น.
การเดินทาง
275/6 หมู่ที่ 8 ถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เส้นทาง Google Map
https://goo.gl/maps/B3h9MgmmWpas5q3i8
ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 0 3811 0524
เว็บไซต์ tapo.ac.th
Facebook โรงเรียนวัดตโปทาราม