หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

 • กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 โทร. 0 3835 8629
 • การประปาส่วนภูมิภาค อ.ศรีราชา โทร. 0 3831 1825, 0 3831 1131
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีราชา โทร. 0 3832 4402, 0 3831 2609
 • กู้ภัยสว่างประทีป อ.ศรีราชา โทร. 0 3831 0319
 • งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางพระ โทร. 0 3835 7907
 • งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางพระ โทร. 0 3835 7888
 • ที่ทำการไปรษณีย์ อ.ศรีราชา โทร. 0 3831 2611
 • ป้อมตำรวจ ต.บางพระ โทร. 0 3835 7000
 • รพ.สต.ตลาดล่างบางพระ หมู่ที่ 2 โทร. 0 3834 1852
 • รพ.สต.ห้วยกรุ หมู่ที่ 7 โทร. 0 3829 8143
 • รพ.สต.ห้วยกุ่ม หมู่ที่ 5 โทร. 0 3829 8149
 • สถานพยาบาลรวมแพทย์โพลีคลินิค อ.ศรีราชา โทร. 0 3831 2645

แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 - 12

จากทั้งหมด 30