ช่องทางการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

38 หมู่ 11 ถนนสาย 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร. 0 3835 7506-7
โทรสาร 0 3835 7400
อีเมล [email protected]
เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น.

Bangphra sub district administration organization

38 moo 11, 3144 bangphra road, bangphra, siracha, chonburi 20110

Tel. (+66) 3835 7506-7
Fax (+66) 3835 7400
Email [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

Open Monday - Friday
Close 8:30AM - 4:30PM